Skip to content

OPINTOPOLKU.FI –PALVELUN DEMO ON SULJETTU

Opintopolku.fi –palvelun demo on suljettu.

Kevään 2018 haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen

Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on käynnissä 22.5.-24.7. osoitteessa Opintopolku.fi. Haussa voit hakea kymppiluokille, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan VALMA –koulutukseen sekä maahanmuuttajille tarkoitettuun lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Kesän haussa haetaan syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin.

Lue lisää hakemisesta ja valintaperusteista Opintopolku.fi-sivustolta.

DEMOVERSIONEN AV STUDIEINFO.FI ÄR STÄNGD.

Demoversionen av Studieinfo.fi är stängd.

Ansökan våren 2018 till förberedande utbildningar efter grundskolan

Ansökan till förberedande utbildningar efter grundskolan ordnas 22.5—24.7. på adressen Studieinfo.fi. I ansökan till förberedande utbildningar efter grundskolan kan du söka till tionde klassen, utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA) samt utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA). I sommarens ansökan söker man till utbildning som inleds hösten 2018.

Läs mer om ansökan och antagningsgrunderna på webbplatsen Studieinfo.fi.